Zpět na úvodní stranu
Úvodní strana  >  O sboru

O SBORU

Dívčí komorní sbor Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně

Sbor vznikl na podzim r. 1990. Repertoár je zaměřen především na skladby současných autorů a úpravy lidových písní. Od svého vzniku získal řadu úspěchů na našich i zahraničních festivalech. Mezi nejvýznamnější patří 1. místo ve španělském Cantonigros (1990), 1. místo a zlaté pásmo na IFAS Pardubice (1998, 2002), zlaté pásmo na XV. festivalu Trnavské sborové dni. Účinkuje pravidelně na Mezinárodních sborových festivalech v Ústí nad Labem a koncertuje v České republice i v zahraničí. V současné době působí v komorním složení. Členkami sboru jsou studentky a absolventky pedagogické fakulty. Sbormistrem a uměleckým vedoucím je od založení doc. PaedDr. Vladimír Kuželka.

Sbor účinkoval na samostatných i společných koncertech s partnerskými sbory v Ústí nad Labem, Teplicích v Čechách, Děčíně, Hradci Králové, Pardubicích, Třebechovicích pod Orebem, Duchcově, Mostě, Žatci. V rámci mezinárodních hudebních festivalů koncertoval ve Francii (Montpellier, Octon, Grabels, Štrasburk, Rosheim, Barr), Španělsku (Cantonigros, Manlleu, Tavertet, Barceloně), Švédsku (Oskarshamn), Lucembursku (Wasserbillig), Německu, Belgii, Irsku, Itálii a Maltě. Každoročně se zúčastňuje Mezinárodního festivalu sborového zpěvu v Ústí nad Labem.

Sbor navázal kontakt se společností "Relations France - Tchéques et Slovaques" se sídlem ve Štrasburku, na jejíž pozvání uskutečnil koncerty ve Štrasburku, Rosheim a Barr. Dívčí komorní sbor navázal kontakt se španělským sborem Coral Resso z Barcelony, se kterým v letech 1992 a 1993 uskutečnil výměnné koncerty. V roce 2001 v červenci navázal kontakt se sborem Vent del Nord v Barceloně, kde se představil na třech celovečerních koncertech a v roce 2002 uvedený sbor hostil v České republice na koncertních vystoupeních v Ústí nad Labem, Teplicích v Č. a Praze. V roce 2002 vystupoval v rámci 10. Sasko-českého hudebního festivalu na čtyřech koncertech v Německu a České republice. Rovněž v roce 2002 získal Zlaté pásmo v kategorii ženských sborů a Stříbrné pásmo v kategorii folklorní na Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice 02´. V roce 2003 obsadil 1. místo na VIII. Mezinárodním festivalu pěveckých sborů „Jaro se otvírá“, který se konal v Mostě. Zde navíc získal zvláštní cenu poroty za nejvýraznější umělecký výkon. Sbor úspěšně reprezentoval naše sborové umění na XV. ročníku Mezinárodního festivalu sborového zpěvu „Trnavské zborové dni“ v říjnu 2003, kde získal Zlaté pásmo v kategorii světská hudba a zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby Antonína Tučapského.

Posledními úspěchy je získání Stříbrného pásma v kategorii ženských sborů, Zvláštní cena poroty za interpretaci současné české sborové tvorby, Stříbrné pásmo v kategorii folklórní a 1. místo v kategorii „Pocta jubilantům české hudby 2004“ na 18. Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice 2004 (1. – 4. 7. 2004).

V roce 2005 se zúčastnil prestižního 48. Mezinárodního festivalu sborového umění Jihlava 2005, uskutečnil úspěšný koncertní zájezd do Belgie a Anglie. Vrcholem sezony roku 2005 byl jubilejní koncert k 15. výročí založení sboru, který se uskutečnil v květnu v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem.

Na zahraničních koncertech měla velký ohlas česká sborová tvorba, zejména skladby Zdeňka Lukáše, Petra Ebena, Bohuslava Martinů, Otmara Máchy a Jiřího Holubce.

V roce 2006 patří mezi významné úspěchy sboru účast na prestižním 19. Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice (27. 6. – 3. 7. 2006). Zde sbor získal:

 • Stříbrné pásmo v kategorii ženských sborů
 • Stříbrné pásmo v kategorii folklorní
 • Stříbrné pásmo v kategorii pocta jubilantům

Na podzim uskutečnil reciproční zájezd se sborem Katolické univerzity Ružomberok v rámci Mezinárodního sborového festivalu „Liptovské zborové dni 06“.vV prosinci téhož roku účinkoval na světovém setkání kardiologů a farmaceutů v pražské Lucerně.

V roce 2007 obsadil stříbrné pásmo na sborovém festivalu Akademická Banská Bystrica a uskutečnil koncertní zájezd do Chorvatska. Pravidelně pořádá jarní a vánoční koncerty s dalšími sbory katedry hudební výchovy a účastní se mezinárodních festivalů sborového zpěvu v Ústí nad Labem.

Na koncertním a soutěžním vystoupení na 51. ročníku Festivalu sborového umění Jihlava 08 obsadil stříbrné pásmo a na 20. jubilejním ročníku Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS Pardubice získal Zlaté pásmo s postupem do Grand prix v kategorii ženských sborů a stříbrné pásmo v kategorii folklor a pop music. V únoru 2009 účinkoval v Domě umělců – Rudolfinu - na 3. abonentním koncertu České filharmonie „Pocta tvůrcům“ k nedožitým 80. narozeninám Petra Ebena.

V roce 2007 na Slovensku obsadil Stříbrné pásmo v kategorii ženské sbory na Mezinárodním sborovém festivalu Akademická Banská Bystrica. V roce 2008 se zúčastnil vystoupení v domě G. Mahlera v Kališti na Mezinárodním festivalu sborového umění Jihlava, kde zároveň získal Stříbrné pásmo v kategorii komorní sbory. Velkého úspěchu pak dosáhl na 20. Mezinárodnímu festivalu akademických sborů IFAS Pardubice, kde získal:

 • 1. místo - Zlaté pásmo s postupem do Grand Prix v kategorii ženské sbory
 • Stříbrné pásmo v kategorii folklor
 • Stříbrné pásmo v kategorii populární hudby

V roce 2009 se sbor účastnil koncertního vystoupení ve Dvořákově sále Rudolfina Praha na Poctě tvůrcům, k nedožitým 80. narozeninám skladatele Petra Ebena (pořadatel Česká filharmonie). Následně ve stejném roce v Itálii na 12. Mezinárodním sborovém festivalu ALTA PUSTERIA. V roce 2010 sbor na 21. Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice získal 2. místo v kategorii ženských sborů a Zlaté pásmo v kategorii popmusic. Dále se účastnil Slavnostního koncertu k 20. výročí založení sboru (Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem).

V roce 2011 na 54. Mezinárodním festivalu sborového umění Jihlava 2011 získal sbor 2. místo v kategorii ženských sborů. Ve stejném roce dosáhl 2. místa v kategorii ženských sborů a 8. místa v celkovém hodnocení z 50ti zúčastněných sborů v Makedonii. V roce 2012 pak své úspěchy opět zopakoval na 55. Mezinárodním festivalu sborového umění Jihlava 2011 a to 2. místem v kategorii ženských sborů + cena poroty za provedení novinkové skladby. Dále pak na 22. Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice získal 2. místo v kategorii ženských sborů a Zlaté pásmo v kategorii popmusic.

V roce 2013 se v Chorvatsku sbor účastnil Mezinárodního hudebního festivalu „Makarské hudební léto“ (28.6. - 6.8.2013). Ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem Baška Voda a starostou města Baška Voda (tři koncertní vystoupení - dva promenádní koncerty a celovečerní koncert v centru města Baška Voda – vstup Chorvatska do EU). V říjnu se pak sbor účastnil Koncertní vystoupení v rámci XI. ročníku Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu Cantus choralis 2013 ( 14. – 16. října 2013).

V roce 2014 se podařilo sboru na 23. Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice 2014 umístit na první pozici v kategorii ženských sborů s postupem do Grand Prix a získat 3. místo ve Zlatém pásmu v kategorii populární hudby. Dále se účastnil 8. Mezinárodního sborového festivalu populární hudby „Jirkovský Písňovar 2014“ – Zlaté pásmo.

The short biography of the choir

The Girl´s Chamber Choir was established in autumn 1990. The choir repertoire focuses on compositions from renaissance, romanticism periods, compositions of conterporary authors and arranged folk songs. Since its foundation, it has reached a lot of successes at home and also abroad festivals. The most significant ones follow : 1 st place in the category of female choirs at Spanish Cantonigros (1990), 1 st place at IFAS ( International Festival of Academic Choir ) Pardubice in 1998, 1 st place at Prague International Choral Days in 1999. The choir also took part at the 7th and 10th Saxon-Czech Musical Festival in Germany. The choir regularly records compositions for the Czech Radio in ˇUstí nad Labem, it released a profile CD called „Šijte mně sukničky“. In 2001 the choir won 3rd prize at the 19th International Festival in Cantonigros. The greatest succes so far has been the Golden Prize at International Festival of Academic Choir IFAS Pardubice 2002 and in 2003 - took part in International Choir Festival in the Czech republic - Most ( 1st place ) and at the 15th International festival of choirs „Trnava‘s Choral Days“ (Slovakia) has won Silver and Golden Prize. The latest success is obtaining The Silver Prize in the category of female choirs, The Special Prize of the jury for the interpretation of the contemporary czech choral production, The Silver Prize in the folklore category and The Golden Prize in the category: „Honor of the Jubilee Authors of the Czech Music 2004“ at the 18th International Festival of Academic Choirs IFAS Pardubice 2004 (1st – 4th July 2004).

The choir arrange regulary spring´s and Christmas´concerts and performe during festive occasions of University J.E.Purkyně in Ústí nad Labem. Since its foundation, the choirmaster of the Women`s Chamber Choir has been Doc.Dr. Vladimír Kuželka (* 1947),Head of the Department of Music, Pedagogical Faculty of University J. E. Purkyně Ústí nad Labem.

The short biography of the conductor

Doc. PaedDr. Vladimír Kuželka (assistant professor, doctor) was born in 1947 in Ústí nad Labem (Czech republic). He graduated from a conservatoire in a branch of the piano. He studied music with a specialization in „conducting“ at the Pedagogical Faculty of the University J. E. Purkyně in Ústí nad Labem. He was a member of the Mixed Choir of the Pedagogical faculty during his studies. Later he became an assistant of the conductor and from 1973 until 1993 he was together with a professor Tomáš Fiala a choirmaster of the same choir.

He founded the Girl‘s Chamber Choir of the Pedagogical Faculty of the University J. E. Purkyně in 1990. The choir has been directed by him up to the present time.

From 1978 he has been working at the University of J. E. Purkyně as a teacher of a „conducting“ field. In 1997 he has become an assistant professor in a branch of music - conducting. He has been a head of the music department since 2000.

The Girl‘s Chamber Choir has regularly participated in International Choral Festival in Ústí nad Labem since 1994.

The choir took part in the prestigious International Festival of Choral Art Jihlava 2005, realized successful concert tour to Belgium and England. The top of the season 2005 was the anniversary concert to the 15th jubilee of the foundation of the choir, which took place in the Nort-Bohemia Theatre of Opera and Ballet in May in Ústí nad Labem.

Among significant accomplishents of the choir in this year belong the participation in the prestigious 19th International Festival of Academic Choirs IFAS Pardubice (27th June – 3rd July 2006).
The choir obtain there:

 • The Silver Prize in the Category of Female Choirs
 • The Silver Prize in the Category Honour Jubilee Authors
 • The Silver Prize in the Folklor Category

In December 2006 performed in The World Meeting of Cardiologist and Pharmacists in Prague Lucerna.

In 2007 obtained The Silver Prize in the Category of Female Choirs at International Festival of Academic Choirs Banská Bystrica in Slovakia and realized concert tour to Croatia.

20th International Festival of Academic Choirs IFAS Pardubice 2008
The choir obtain there:

 • The Golden Prize in the Category of Female Choirs
 • The Silver Prize in the Category Popmusic
 • The Silver Prize in the Folklor Category

Our choir performed in February 2009 in Dvořák‘s Hall - Rudolfinum - Prague, on the 3rd serial concert of The Czech Philharmonic. The concert called "Honor of Composers" was arranged to honor the memory of Petr Eben, who would celebrate his 80 this year.

24. – 28.6.2009 – 12 th Alta Pusteria International Choir Festival – Italy

3. – 5.9.2010 - 21th International Festival of Academic Choirs IFAS Pardubice 2010
The choir obtain there:

 • The Silver Prize in the Category of Female Choirs
 • The Golden Prize in the Category Popmusic

24. – 26.6.2011 – 54th International Choir Festival Jihlava 2011
The Silver Prize in the Category of Female Choirs

2011 – Makedonie, International Choir Festival
The Silver Prize in the Category of Female Choirs

2012 – Czech Republic, 55th International Choir Festival Jihlava 2011
The Silver Prize in the Category of Female Choirs

22th International Festival of Academic Choirs IFAS Pardubice 2008
The choir obtain there:

 • The Silver Prize in the Category of Female Choirs
 • The Golden Prize in the Category Popmusic

2013 – Chorvatsko, International Choir Festival „Makarské hudební léto“

2014 – Czech Republic, 23th International Festival of Academic Choirs IFAS Pardubice
The choir obtain there:

 • The Golden Prize in the Category of Female Choirs
 • The Golden Prize in the Category Popmusic

8th International Choir Festival „Jirkovský Písňovar 2014“
The Golden Prize in the Category Popmusic


 
 

 
Login:
Heslo:


TOPlist


 
 

UJEP Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, České mládeže 8, Ústí nad Labem, tel.: 475 283 341, e-mail: vladimir.kuzelka@ujep.cz